Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Världen

Västra Berga skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I detta arbete kommer ni att arbeta med världsdelarna och tillsammans ger vi oss ut på en jorden runt-resa.

Mål med undervisningen

 • Du ska utveckla dina kunskaper om natur- och kulturlandskap och hur dessa formas och förändras.
 • Du ska utveckla din förmåga att använda geografiska begrepp.
 • Du ska utveckla din förmåga att resonera om hållbar utveckling och hur man kan förbättra människors levnadsvillkor.
 • Du ska utveckla din förmåga att använda kartor och andra geografiska källor och lära dig om namnen på viktiga geografiska områden i världen.

Undervisning

 • Vi kommer att arbeta i Classroom på Google Drive, där vi skriver och lämnar in våra arbeten.
 • Vi kommer att använda oss av appen Backpacker.
 • Vi kommer att titta på olika pedagogiska filmer om världsdelarna.
 • Vi kommer att ha diskussioner både i helgrupp och i smågrupper där vi diskuterar och redovisar vårt arbete.
 • Vi kommer ha ett mindre prov på världskartan.

Bedömning

 • Du kommer bli bedömd på hur väl du kan beskriva natur- och kulturlandskap och hur du resonerar om hur dessa förändras
 • Du kommer bli bedömd på hur väl du använder geografiska begrepp.
 • Du kommer bli bedömd på hur väl du kan resonera kring hållbar utveckling och hur man kan förbättra människors levnadsvillkor.
 • Du kommer bli bedömd på hur väl du använder kartor och kan de namn på viktiga geografiska områden i världen

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter