Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Boksamtal åk 8

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Inom detta område kommer ni att få möta nya människor i böckernas värld. Ni kommer att läsa, svara på frågor och sedan i mindre grupper samtala om era läsupplevelser.

Centralt innehåll:

  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Uppgift:

Läsa samt muntligt och skriftligt besvara frågor om boken.

 

Kunskapskrav:

 

  • Tolka och resonera kring budskap
  • Samtala och diskutera

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Boksamtal
Uppgifter
Boksamtal
Boksamtal