Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska Skrivarskola Huset

Backa skola, Tanum · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Du ska få skriva en berättelse om ett hus, vilka som bor där och vad som kan hända när alla samlas på en fest...

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska nu få skriva en berättelse om ett hus, vilka som bor där och om en händelse som kanske förändrar deras liv på något sätt. Du kommer att få tydliga instruktioner om när du ska skriva om vad, vad kapitlen ska handla om och hur berättelsen ska vara uppbyggd. Varje kapitel ska också ha en bild som passar till. Efter varje kapitel har skrivits för hand eller på iPad ska det renskrivas för hand i en bok med stödlinjer som ska hjälpa dig med med att utveckla din handstil. Arbetet med boken förväntas ta ungefär en termin med en 120 minuters svenskalektion i veckan.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Louise kommer att bedöma hur du har skrivit din text. Om du har gjort så som vi har pratat om och fått med det viktiga så att texten blir tydlig för läsaren att förstå och du har en enkel eller utvecklad handling. Annat som kommer att bedömas är om texten passar ihop med bilderna, hur läsligt du har skrivit för hand och om du kan skrivregler och stavningsregler. Dessutom kommer Louise se om du har med några gestaltande beskrivningar.

Bedömningen kommer att göras under skrivarbetets gång, med formativ återkoppling och när arbetet är avslutat kommer du tillsammans med Louise titta igenom berättelse och se vad ni kan se finns med eller behöver utvecklas.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Matriser i planeringen
SVENSKA kunskapskrav åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter