Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik - Livet på en bondgård

Skåpafors förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Musik är ett stort intresse hos oss på Blåsippan, inte bara hos barnen utan även hos oss pedagoger, därför är det väldigt naturligt för oss att vi nu ska sjunga om bondgårdslivet.

Bakgrund

I läroplanen för förskolan står det bland annat att barnen ska utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd samt förmågan att leka med ord, berätta. Barnen ska också kunna får en förmåga att skapa samt få en  förmåga att kunna uttrycka kommunicera upplevelser i olika uttrycksformer som bild, form drama, rörelse sång, musik och dans.

 

Syfte & Mål

 

Genom musiken och rytmiken lär sig barnen genom sångtexter olika fakta på en lustfyllt och lekfullt sätt som leder till ett livslångt lärande. 

 

Metod & Genomförande

  • Vi sjunger sånger om bondgårdslivet
  • Vi dansar till musik
  • Vi dramatiserar sånger
  • Vi spelar på rytmikinstrument
  • En pedagog spelar gitarr
  • Vi klappar rytmer

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback