Skolbanken Logo
Skolbanken

Diagram och tabeller vt 2020 årskurs 5

Skulltorps skola F-5, Partille · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

I vardagen stöter man på olika tabeller och diagram. Dessa behöver man förstå både för att kunna läsa ut information och för att kunna redovisa egna resultat. I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med avläsning av tabeller samt att läsa av och skapa egna diagram.

 

Matematik/Diagram och Tabell

I vardagen stöter man på olika tabeller och diagram. Dessa behöver man förstå både för att kunna läsa ut information och för att kunna redovisa egna resultat. I de här arbetsområdet kommer vi att arbeta med avläsning av tabeller samt att läsa av och skapa egna diagram.

 

Centralt innehåll:

 •  Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.

När:

Vårterminen 2020

Bedömning:

Bedömning kommer att ske kontinuerligt både muntligt och skriftligt utifrån hur du:

 • Hämtar och läser av information från tabeller och diagram
 • Ordnar fakta i tabeller
 • Beskriver informationen i tabeller och diagram
 • Redovisar resultat i olika diagram
 • Använder begreppen tabell och stapel-, cirkel-, linjediagram

Du visar vad du kan genom att:

 • Göra de övningar som är utifrån det vi går igenom
 • Läsa och tolka olika tabeller muntligt och skriftligt
 • Samla in fakta, rita och redovisa den i tabeller och sedan skapa lämpligt diagram

I undervisningen kommer vi att gå igenom och öva på följande moment:

 • Hämta uppgifter ur tabeller (Som t.ex. busstabeller och från sidor som visad väder prognoser)
 • Ordna fakta i en tabell
 • Läsa av stapeldiagram
 • Rita stapeldiagram
 • Läsa av linjediagram
 • Rita linjediagram
 • Läsa av cirkeldiagram
 • Beskriva med hjälp av ord information i tabeller, stapel-, linje- och cirkeldiagram

Läroplanskopplingar

lösa matematiska problem,

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.

Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.

Tal i bråkform.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.

Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.

Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.

Eleven bidrar till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.

Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.

Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter