Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Digitalisering VT 2020 Rödklövern

Vitklövergatans förskola, Ale · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I samband med den reviderade läroplanen (LPFÖ18) har det kommit ett nytt begrepp in i den svenska förskola, Digitalisering. Nu ska förskolan sträva efter att barn uppnår adekvat digital kompetens.

Sammanhang:

Enligt den reviderade läroplan LPFÖ18 ska vi i förskolan jobba med digitalisering, här väljer vi att jobba med analoga aktiviteter som barnen har intressen för samt introducera nya metoder och verktyg för dem. Till detta förloppet kommer vi ta hjälp av Skalman som har mycket kunskap inom matte och de nya digitala begreppen.

Mål:

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

Åtgärd:

Vi kommer använda olika analoga verktyg som pussel, lego och magneter som är väldigt populära just nu.

För att få in det digitala i de här aktiviteterna vi redan gör måste vi pedagoger börja använda oss av de digitala begrepp som: Programmera, Kommando, Analog programmering, Bugg och Debugga. Vi kan även ta upp de digitala begrepp i en samling med barnen. Det kommer ta tid at komma in i en rytm där barnen förstår de olika begrepp.

Tecken:

Utvärdering:


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter