Skolbanken Logo
Skolbanken

Bygg och konstruktion

224581 Förskolan Hovet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I bygg och konstruktion kan barn uttrycka tankar och erfarenheter, kreativitet och fantasi. Aktiviteten är också en viktig mötesplats där barnen får träna på förmågor som samspel, att uttrycka sin vilja, lyhördhet samt låta sig inspireras.

  • VAD: (Innehåll)

 

I bygg och konstruktion kan barn uttrycka tankar och erfarenheter, kreativitet och fantasi. 
Det handlar om bild och skapande, estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt.

 

  • VARFÖR? (Syfte)

 

Då barnen bygger kan de få kännedom om olika tekniker, material och matematik. De får upplevelser kring stabilitet, balans och hållfasthet. Matematiska begrepp kring höjd, längd, storlek, tyngd, mönster, former och antal, finns naturligt i byggleken. 

 

  • HUR? (Metod)

 

Vi erbjuder byggmaterial som har olika utseende, och tänk kring kontraster i färg, storlek, tyngd och former. Materialet är lättillgängligt och välsorterat för att inspirera till byggande, samt att det finns utrymme och möjligheter att bygga i olika nivåer; på golv, hyllor och bord.

 

  • VEM?

 

Alla barn på hemvisten


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter