Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

English-unit 4 Flavours week week 12-19

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Mål
Målet med undervisningen i engelska är att Du utvecklar din förmåga att:


- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Undervisning och arbetsformer

Detta tränar vi genom att:


- lyssna på talad engelska från olika delar av världen
- skriva olika slags texter
- tala engelska så mycket så möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
- läsa olika texter
- uttöka ordförrådet genom att träna glosor och fraser, läsa och skriva texter

 

Skill in focus:

 

Reading

 

Knowledge requirements in focus:

 - Understand written English

- Show understanding of written English

- Choose and apply a strategy for reading

 

In this unit you will

 • sharpen your reading skills
 • get instructions on how to make chocolate chip cookies
 • hear some great jokes
 • read an extract from Charlie and the Chocolate Factory
 • apply for a job
 • learn how to use some/any-words (Indefinite pronouns)
 • learn to use it is and there is/are

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskaper och förmågor genom att vara aktiv på lektionerna, delta i samtal, berätta och skriva om dina tankar och åsikter, lyssna och läsa. Dessutom får du visa dina kunskaper och förmågor i olika läxförhör och tester.

På testet ska du visa att du kan:

 

 • Ord och fraser från Flavours
 • Grammar (some/any-words and it is or there is/are)
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse

Läroplanskopplingar

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Matriser i planeringen
Kopia av Bedömningsmatris i Engelska - (kunskapskrav år 9)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback