Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Religionskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Vad är det för skillnad på nordiska språk och språk i Norden?

Sjöängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

"Jeg har mistet min hund!" "Så sæt da en annonce i avisen." "Hvorfor det, min hund kan da ikke læse." Vilket språk var denna historia på? Det ska du få lära dig när vi arbetar med de nordiska språken.

Elevens mål

Hur kommer det sig att vi kan förstå människor från våra grannländer? Hur många språk finns det i Sverige? Vad är skillnad på språk och dialekt?

Det är frågor du kommer att få svar på då vi lär oss om:

 • de nordiska språken
 • olika dialekter i Sverige
 • vilka de nationella minoritetsspråken är
 • berättelser från samisk religion  
 • nordiska författare

Undervisning / arbetssätt

Vi kommer att:

 • se filmer och samtala om de nationella minoritetsspråken 
 • läsa, skriva och rita om samisk kultur och religion
 • lyssna på och samtala om olika svenska dialekter
 • läsa och lyssna på svenska, norska och danska och jämföra likheter och skillnader 
 • läsa enkla barnböcker på norska och danska  
 • översätta och uttala norska och danska ord
 • skriva faktatext om nordiska författare 

 

Du kommer att öva på din

 • procedurförmåga: söka information och skriva en faktatext om en nordisk författare
 • kommunikativa förmåga: berätta om en nordisk författare

Lärare kommer att bedöma din 

 • metakognitiva förmåga: reflektera över samernas religion, historia och ställning i samhället
 • begreppsförmåga: kunna förklara begreppen minoritetsspråk, nordiska språk och dialekt
 • analysförmåga: kunna jämföra likheter och skillnader i de nordiska språken

Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter