Skolbanken Logo
Skolbanken

Grön flagg skräpplockning "Håll Flen Rent"

Nybble förskola, Flen · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

Vecka 18 anordnar Flens kommun en temavecka kring skräp och vi vill ta detta kommunövergripande initiativ till barnens verklighet på förskolan och anordnar därför skräpplockardag under denna vecka"Vi ska tillsammans med barnen plocka skräp i vår närmiljö. Syftet är dels att barnen ska lära sig mer kring vad som är skräp men även att barnen ska utveckla ett gemensamt ansvarstagande för vår närmiljö." utdrag ur Nybbles grönflagg plan 2020

Datum 

Vecka 18 

Ansvarig 

All personal på Eken 

Material 

Material från håll Sverige rent, sorteringkort

Förberedelser inför aktivitet 

Inför skräpplockningen kommer vi arbeta med materialisarna för att synliggöra för barnen vad som klassas som skräp och vad som inte är skräp. 

Aktivitet 

Vi kommer tillsamman med barnen i våra olika grupper plocka skräp både på förskolan område men även i vår närmiljö runt om förskolan. Vi har alla ett gemensamt ansvar för denna jord och därmed även vår närmiljö därför är det viktigt att barnen tidigt blir medvetna om hur vi kan göra för att minimera människans inverkan på miljön.

Efter att vi har plockat skräpet kommer barnen få möjlighet att sortera skräpet i rätt behållare. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter