Skolbanken Logo
Skolbanken

Likabehandling-olika funktionsvariationer

Nybble förskola, Flen · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

"I December 2020 är alla barn på förskolan Nybble medvetna om hur det kan vara att ha en fysisk funktionsnedsättning, så att de har kunnat utveckla en förståelse för olikheter." Utdrag ur Nybbles plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Ansvarig 

All personal på Eken 

Grupp 

 Grön, Blå och Orange 

Material 

Halsduk eller tygstycke, hörselkåpor

Aktivitet 

Syftet med aktiviteten är att barnen ska utveckla en förståelse för allas olika livssituation.  

Barnen kommer i mindre grupp få känna på hur det kan kännas att vara blind eller döv. 

I aktiviteten kommer barnen få  ha hörselkåporna på sig alternativt ha förbundna ögon och samtidigt försöka genomföra de olika uppgifterna som de blir tilldelade. Barnen kommer få använda de kompisar som inte är blinda eller döva för att klara av uppgiften.

Etter aktiviteten kommer barnen få berätta för varandra hur det kändes att inte kunna hantera sin kropp så som de är vana.  

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter