Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 2

Garntema

Lövestad skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Garnfrossa

Att på olika sätt använda garn i den kreativa verksamheten. Lära sig olika tekniker m.m. 


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter