Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap och teknik

Vedums förskola, Vara · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

I detta blocket jobbar vi med naturvetenskap och teknik där barnen får möjlighet att utforska och experimentera i vardagen samt programmera och konstruera enklare saker.

 

Naturvetenskap och teknik

 

 Syfte

 

Barnen ska få bekanta sig med ämnet naturvetenskap och därmed få undersöka hur olika ämnen reagerar och fungerar i bla experiment.

 

Vi ska undersöka kemiska reaktioner och även göra enklare experiment för att barnen ska få en förståelse för olika kemiska processer.

 

Framåt vårkanten ska vi även börja så med hjälp av ett såkit från två figurer, Poly och Glutt, och vi kommer att vistas mer ute i naturen.

 

(Polyglutt är annars en app vi använder oss utav där böcker läses upp på både svenska och även andra språk. Poly och Glutt är frontfigurerna för denna app)

 

Vi ska även titta på avsnitt ur ”Karl-Astrids vänner” (presentation om djur) och

 

”Djurverket”  på urplay.

 

 

 

Inom tekniken ska vi låta barnen bekanta sig med programmering, bla genom blueboten och olika appar.

 

Blueboten ska man programmera så att den går en viss sträcka.

 

De yngre barnen får prova på programmering på sin nivå genom bla bakning, och göra pärlplattor/armband efter egna/våra mallar.

 

Vi ska även titta på avsnitt ur ”Veta och Teknikpatrullen” (för 1-5 år) på URplay

 

”Doki” på URplay om hur saker fungerar,”Grej och mojäng” (lösa tekniska problem i vardagen), Tiggy testar (experiment på Urplay) samt ”Ellabella får ett brev” om människan och tekniken som krävs för att ta sig någonstans

 

 

 

 Mål

 *Verksamheten/förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

*förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

*förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

*förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen,

 

 

Arbetslaget ska

 

*skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, doku­mentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg

 

 

 Metod

 

*Smågrupper där vi gör experiment

*Smågrupper med olika skaparaktiviteter inom digitalisering samt övrig programmering

*Vi utforskar tillsammans med barnen utifrån deras frågor

*Vi planterar

 

Dokumentation

*Unikum

*Barnens alster bla från skärmen

*pärlplattor

*Intervjuer och samtal dokumenteras

 

 

 

 

 

 

 

 

Bluebot                                                                                               Poly och Glutt

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter