Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

What´s up år 1

Malmaskolan, Flen · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Vi kommer att arbeta med engelska 35 min/vecka. Du kommer att få lära dig ord inom olika ämnesområden. Vi kommer att sjunga sånger och lära oss ramsor. Vi kommer att titta på korta filmer.

Vad ska vi arbeta med i årskurs 1?

 

 

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna
  • Träna på engelska språkets ljud genom ramsor och sånger, lyssna på och härma läraren.
  • Kunna förstå enkla ord t.ex. djur, saker, färger, grundtalen 1-10. 
  • Kunna förstå enkla fraser, t.ex. How are you? What´s your name?
  • Aktivt deltaga i dialoger, lekar och parövningar.
  • Förstå enkla instruktioner, t.ex. Sit down, please! 
  • Kunna lyssna på engelskt tal, lyssna på läraren och se enkla TV-program.

Undervisning

Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet

 Eleverna kommer genom dialoger, sånger, ramsor, filmer och lekar lära sig förstå och uttrycka sig på engelska. Vi kommer att använda oss av läromedlet What´s up? för åk Fk-2.

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback