Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Massmedia och reklam vt-2020

Gudhemsskolan, Falköping · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Om massmedia och reklam

Syfte och innehåll

Du ska ha kunskaper om:

  • begreppet massmedia - radio, TV, film, tidningar, Internet och sociala medier
  • reklam
  • mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  • hur olika medier är uppbyggda och innehåll, till exempel en dagstidning.
  • nyhetsvärdering och hur de påverkar människors bild av omvärlden.
  • hur individer och grupper framställs utifrån kön och etnicitet.
  • möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

 

 

 

Arbetssätt

Du kommer få ta del av genomgångar, gruppdiskussioner, individuellt arbete, värderingsövningar och ett prov. 

Bedömning


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.

Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter