Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6

Tekniska system

Kulltorpskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

I arbetsområdet får du kunskap om tekniska system i samhället, i hemmet och i skolan t.ex. vattenrening, avloppsrening, elnät samt återvinning.


Läroplanskopplingar

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Matriser i planeringen
Tekniska system
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter