Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8

Uppgift till PRAO - Samhällskunskap

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Uppgift till PRAO - Samhällskunskap

Uppgift kopplad till området om arbetsliv i samhällskunskap


Läroplanskopplingar

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
Uppgift till PRAO - Samhällskunskap