Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Rymden

Stenstalidskolan F-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

NO, arbetsområde "Rymden."

Pedagogisk planering NO

Rymden

 

Syftet med arbetet: Att eleverna ska få en förståelse hur jordens rörelser i förhållande till solen gör att vi har dag och natt, månader och årstider.                                                            Eleverna ska få en förståelse för månens olika faser och hur solen, jorden och månen påverkar dessa.

Få en ökad förståelse för universums uppkomst, stjärnor, stjärnbilder och planeter.

Att eleverna själva ska få välja något inom rymden att fördjupa sig i.

 

Förmågor som tränas: I det centrala innehållet behandlas:

·         Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

·         Månens olika faser.

·         Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

·         Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

·         Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

·         Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

·         Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

·         Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Kunskapskrav:

·         Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

·         Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

·         Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

 

 

 

Metod:  

Vi kommer att använda oss av föreläsningar samt samtal och uppgifter som är kopplade till dessa, enkla undersökningar, filmer och egen forskning genom att använda böcker eller andra angivna källor.

Eleverna kommer att få dokumentera sitt arbete i sin egen ”Rymdbok”. I rymdboken dokumenterar de också sin egen forskning.

 

Vi vet att barnen nått målen när:

Eleven kan förklara hur jordens rörelse runt solen påverkar dag och natt samt våra årstider.

Eleven vet hur solen, jorden och månen påverkar månens olika faser samt hur några av faserna ser ut.

Eleven kan förklara hur människor ”skapade” stjärnbilder utifrån stjärnhimlens utseende och vad dessa hade för betydelse för dem.

Eleven har dokumenterat sitt arbete.

 

Hur visar eleven att de nått målen.

Eleverna har deltagit aktivt i undervisningen genom att göra enkla undersökningar, lyssna på föreläsningar samt delta i uppgifter och samtal.

Muntlig eller skriftlig uppgift där eleven får möjlighet att visa sina kunskaper.

Eleven har dokumenterat sitt arbete med text och bild i en ”Rymdbok”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter