Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Teknik, Svenska

·

Årskurs:

2

Teknik- Hur människan härmat naturen

Norrskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Vi ska lära oss några uppfinningar där människan härmat lösningar i naturen.

Undervisning:

Vi övar tillsammans genom att arbeta med:

  • genomgångar om olika uppfinningar där människan härmat naturen
  • titta på filmer 
  • Veckans grej

Eleven övar genom att:

  • rita och skriva uppfinningar som vi där människan har härmat naturen
  • följa instruktioner för att konstruera ett flygande föremål
  • diskutera och samtala om tekniska lösningar 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • delta i diskussioner på lektionerna 
  • beskriva tekniska lösningar där människan härmat naturen
  • följa en instruktion för att konstruera ett flygande föremål

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter