Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 2

Geometri

Nyvångskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Vad skiljer en kvadrat från en kub? Ett rätblock från en rektangel? Ett klot från en cirkel? Vad har de för likheter och skillnader? Du ska få undersöka flera geometriska figurer, två- och tredimensionella och leta geometriska former i din närhet.

Mål 

Du ska kunna namnge de tredimensionella formerna kub, klot, rätblock och kon. 

Du ska känna till några av de skillnaderna som finns mellan de tvådimensionella och tredimensionella formerna.

Du ska kunna säga exempel på de olika geometriska formerna runt om kring oss, kunna ge exempel på vad som har formen av ett rätblock, cylinder, kon och klot.

Arbetssätt

  • Spela 
  • Laborera, mäta, jämföra och undersöka 
  • Arbetsblad 
  • Diskussioner 
  • Geobräde
  • leta både hemma och i skolan efter tredimensionella former, som rätblock, cylinder, kon och klot.

Bedömning 

  • Du beskriver de olika geometriska figurerna genom att visa hur de kan se ut i klassrummet, på skolgården eller hemma.
  • Du visar de arbetsblad du arbetat med. 
  • Du är aktiv i diskussioner med dina klasskamrater.

Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback