Skolbanken Logo
Skolbanken

Högläsning

Hammaren förskola, Flen · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Högläsningsstrategier och tillfällen barn 3 - 5 år

Syfte: Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk. Barnen på Kroken ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Mål: Genom olika tillfällen, planerade lässtunder och aktiviteter som vi erbjuda ska alla barn på Kroken få flera möjligheter att utveckla sitt språk genom högläsning och efterföljande diskussioner/bokprat

 

Tillfällen:Vid sovvilan, Vid samlingar (veckans bok), Grön Flagg där vi sitter i Kuben och läser, Krokenbiblioteket,

Genomförande:

S läser alltid bok för de barnen som sover.

De barn som är med på vakenvilan får välja bok i Polyglutt som vi gemensamt läser.

Vid morgonsamlingen läser vi veckans bok (v.11 Tesslas mamma vill inte) som vi även kan läsa ute där boken finns längs en vägg. Vi observerar hur och när barnen "läser" och reflekterar (tillsammans med oss) kring boken.

Vi läser våra GrönFlagg böcker i Gröna kuben där barnen får en begränsat och trygg yta för att kunna fokusera på bokens innehåll samt efterföljande diskussioner. Tex Klirr och Krass

Efter Mellanmålet där vi ofta är i biblioteket och där finns läsregler (t.ex att man ej får leka och störa i biblioteket när någon är där och läser)

Minst en gång per månad går vi till Flens bibliotek där vi lånar böcker som är kopplade till vårt tema/projekt samt att alla barn får låna varsin bok.

Utvärdering:

Uppföljning:

Utvärdering/ resultat:

Analys:

Bonuseffekter:

 

Åtgärder/ fortsättning:

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback