Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Geometri

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna: • mäta och beräkna vinklar • beräkna omkrets av trianglar, fyrhörningar och cirklar • beräkna area av trianglar, fyrhörningar och cirklar • beräkna volym • enhetsomvandla längd-, area- och volymenheter • beräkna skala och likformighet • spegelsymmetri och rotationssymmetri

 

   

 

TID

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

Lektion 1   

   ü  omvandla och jämföra längdenheter

   ü beräkna omkrets

Gör uppgifterna

på sid.146-153 i boken

Lektion 2

   ü omkrets av olika figurer

Gör uppgifterna

på sid.154-157i boken

Lektion 3

   ü  arbetsblad A:1, A:2, B2:4

Gör uppgifterna

Lektion 4

   ü  omvandla och jämföra areaenheter

   ü  beräkna area av en rektangel och parallellogram

   ü  Arbetsblad B2:6

Gör uppgifterna på sid. 158-161 i boken

Lektion 5

   ü  beräkna area av en triangel och cirkel

Gör uppgifterna på sid. 162-165 i boken

Lektion 6

   ü arbetsblad A:3, A:4

Gör uppgifterna

Lektion 7  

   ü  omvandla och jämföra volymenheter

   ü  beräkna volymen av ett rätblock och en cylinder

   ü  Arbetsblad B2:13

Gör uppgifterna på sid. 166-170 i boken

Lektion 8

   ü  beräkna volymen av en kon och ett klot

   ü  Arbetsblad B2:14

Gör uppgifterna på sid. 171-174 i boken

Lektion 9

   ü  Arbetsblad A:5, A:6

Gör uppgifterna

Lektion 10

   ü  vinklar

   ü  Arbetsblad A:7

Gör uppgifterna på sid. 175-180 i boken

Lektion 11

   ü  skala

   ü  Arbetsblad A:8

Gör uppgifterna på sid. 181-184 i boken

Lektion 12

   ü  likformighet

   ü  Arbetsblad A:9

Gör uppgifterna på sid. 185-186 i boken

Lektion13    

   ü  symmetrier

   ü  Arbetsblad D5:16

Gör uppgifterna

Lektion 14

   ü  Pythagoras sats

   ü  Arbetsblad A:10

Gör uppgifterna på sid. 187-188 i boken

Lektion 15

   ü  Base camp & check point

Gör uppgifterna på sid. 145, 189 - 191 i boken

Lektion 16

ü  Repetitionsuppgifter innan provet

 

Repetera allt som du har gjort

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov - Geometri