Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Tova med ull

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Tova en maskot

Mål 

Du får lära dig var ull kommer ifrån och hur materialet kan användas. Du lär dig hur det går till att tova ull på två olika sätt.

Undervisning – film, samtal utifrån elevernas erfarenheter och arbeta med materialet. Prova både våttovning och nåltovning, ca 3 slöjdlektioner

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter