Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrund: Kanin och Igelkott för Koalorna

Nyhedsbackens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser.

Nuläge
Det behöver bli tydligare för barnen hur man är en bra kompis och att man är snäll mot alla, hur man bemöter varandra och gör andra glada. Alla är olika och ska respekteras för det.

 

Böckerna vi kommer att använda oss av är:

Prata om när något känns fel
Lyssna på varandra och komma överens
Dela med sig
Samarbeta
Vänta på sin tur
Säga förlåt
Visa känslor
Sprida glädje
Säga stopp
Lugna ner sig

 

Syfte
Vi kommer jobba med detta för att ge barnen redskap som de kan använda sig av. Hjälpa dem att lära sig hur man är en bra kompis och att vi respekterar varandra trots olikheter.

 

Mål
Målet är att barnen:

- ska veta hur man beter sig på ett bra sätt gentemot varandra

- få mer förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar

- lyssnar bättre på andra

- i vissa fall kan reda ut ett bråk utan frökens hjälp

- kan se att en kompis behöver hjälp eller är ledsen och trösta/ muntra upp om det behövs

- vågar försöka gå emellan om någon gör nåt dumt/säger nåt dumt mot någon annan

- kunna använda ordet stopp och andra stoppord och kunna ta emot det på ett bra sätt

- Språkutveckling

- Vi strävar efter en barngrupp som samarbetar respekterar och hjälper varandra.

 

Genomförande
- Genom att läsa de Tio små kompisböckerna "Kanin och Igelkott" i åldersindelade läsgrupper och resonera kring dem.

- Prata med barnen i den dagliga verksamheten.

- Hjälpa barnen och ge dem redskapet för hur man löser konflikter.

- Låta barnen fråga varandra om hjälp samt inspirera varandra med sina olika kunskaper.

- Lära barnen att använda ordet stopp.

- Använda sig av drama och rollspel.

- Arbeta med tillhörande material.

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling
När temat är över Utvärdera= nådde vi mål och syfte? kom vi dit vi ville? varför? varför inte?

Vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Utveckling = vad kan vi gå vidare med och vad kan vi göra om? Vad kan förbättras?


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter