Skolbanken Logo
Skolbanken

Sångens olika delar (V.11-17 VT-20)

Hammars skola A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om vilka olika dela en sång är uppbyggd av.

Centralt innehåll

- Musiken formelement, till exempel intro, vers och refräng.

 

Förmågor att utveckla

- Din förmåga att kunna höra de olika delarna av en sång samt att namnge dem.

- Att kunna resonera kring likheter och skillnader mellan olika sånger.

 

Syfte

- Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att kunna höra och namnge de olika delarna i sånger och musik med ämnesspecifika ord.

- Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att höra skillnaden mellan sånger från olika musikgenrer. 

Arbetssätt

- Lyssna på sånger och försöka hör de olika delarna i sången.

- Musiklekar

- Skriva en egen text till en befintlig melodi.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionstid då du få möjlighet att visa att du kan höra de olika delarna i sånger samt att namnge dem.


Läroplanskopplingar

sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,

använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.

Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.

Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter