Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap - Plantering av frön

Upptäckarna, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Tillsammans med barnen kommer vi att plantera frön, bönor och annat ätbart för att sedan följa våra plantors utveckling från frö till fullvuxen växt. Vi vill utveckla barns förståelse för naturen och stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. Vi vill att barnen ska få möjlighet att förstå hur växter växer, hur processen från frö till planta ser ut. Vi vill att barnen ska få erfara att det är möjligt att odla själv och värna om närmiljön.

 INNEHÅLL:

Förståelse för vad växter behöver för att växa och dess ursprung.

Varje individ ska få uttrycka sina tankar om vad en växt behöver för att den ska växa. De ska själva få plantera och se vad som händer och berätta för pedagogerna vad som behövs för att växa.

MÅL:

Barnen skapar sig förståelse för var växter kommer ifrån och vad den behöver för att överleva

Att ge barnen kunskap om att plantera växter.

Våra grupper ska tillsammans få plantera och berätta vad den kommer att behöva för att gro och växa, och sedan se vad som händer med den.

VAD och VEM?

 • Vad:
  Vi kommer dokumentera barnen när de planterar och tar hand om sin plantering. Barnen kommer att få till uppgift att diskutera om vad som kommer att hända med fröna i jorden?. Vi kommer att lyssna efter barnens egna hypoteser, teorier och dokumentera, till exempel genom anteckna eller ta bilder.
  Vi kommer att experimentera med en plantering genom att: En kruka får stå i ett fönster och en kruka får stå i mörker.  Vi kommer dokumentera med bild och text vad som händer med de olika planteringarna regelbundet och fundera på varför resultatet blir som det blir. Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. 
 •  Vem:                                                                                                                                                                                                   
 • Emma tillsammans med barnen.

Hur

 • Hur gör vi? Vi kommer att plantera och ställa hypoteser i våra grupper.
 • Vi kommer att prata om vad växterna behöver för att växa
 • Vi börjar med att plantera i våra egengjorda krukor och sedan när vädret tillåter går vi ut och planterar i planteringslådorna på gården
 • Vi behöver: bönor, jord, frön, tomma mjölkförpackningar, CD-fodral och färg. Även annat som vi kan plantera ute som går att äta, till exempel potatis, tomater, bär
 • Vi kommer att följa upp planteringarna varje vecka
 • Vi kommer att utvärdera och reflektera med barnen kontinuerligt varje vecka och följa utvecklingen av det olika experimenten och planteringarna

Vad? Hur väcker vi barnens nyfikenhet? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de?

 • Odling tillsammans med barnen
 • Att få se det gro är spännande, att få ansvaret att sköta om en planta är utvecklande och att barnet lär sig om naturen är viktigt.
 • ställa hypoteser
 • att experimentera 
 • Genom att plantera i genomskinliga fodral kan barnen se hur rötterna växer

Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter