Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Beskrivande texter

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 14 mars 2020

Vi kommer att lära oss hur beskrivande texter är uppbyggda, texternas språkliga drag och vad man ska tänka på när man planerar en beskrivande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text om ett djur.

Konkreta mål

När arbetsområdet är slut ska du kunna:

 • Skriva en text med styckeindelning
 • Använda ämnesspecifika ord
 • Använda beskrivande verb och adjektiv
 • Känna till vilket tempus beskrivande texter ofta skrivs i
 • Använda kommatecken vid uppräkningar
 • Skriva en egen beskrivande text om ett djur

 

Undervisning

Vi kommer tillsammans att arbeta med olika texter för att lära oss om beskrivande texter. Till texterna kommer vi att arbeta med Zick Zack-boken

som uppdelad i fyra steg:

 • Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
 • Steg 2: Eleverna får arbeta med de språkliga drag som är typiska för berättande texter (grammatik, sambandsord, ämnespecifika ord, språkliga knep osv.)
 • Steg 3: Klassen/gruppen skriver tillsammans med läraren en gemensam text och övar då på det de lärt sig på steg 1 och steg 2.
 • Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med sin lärare.

Utöver boken ZickZack kommer vi göra övningar i helklass och öva på olika delar som är typiska för beskrivande texter. 

 

Bedömning och redovisning av förmågor

 • Du deltar aktivt på lektionerna
 • Zick Zack-boken
 • Din faktatext

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter