Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Historia 1700-talet

Djupedalskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 14 mars 2020

I koll på 1700-talet och fram till vår tid får du bland annat läsa om frihetstiden och gustavianska tiden. Boken handlar om kungar och revolutioner, om hattar och mössor, om kolonier i Amerika, om barn som arbetar och mycket, mycket mera.

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

Under den här perioden kommer vi att arbeta med:

  • Frihetstiden
  • Gustavianska tiden
  • Sverige i Europa
  • Revolutioner
  • Människorna i Sverige
  • Handel och manufakturer
  • Potatis och peruker

 

Arbetssätt: 


Vi kommer att titta på faktafilmer och läsa texter, arbeta med stenciler och diskutera.

 

Redovisning:


Arbetet kommer att avslutas med någon typ av förhör.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser i planeringen
Historia åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter