Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Astronomi - åk 4

Högastensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

I detta tema tittar vi ut i universum på både nära och långt håll. Störst fokus kommer att ligga på vårt eget solsystem och hur jorden påverkas av detta. Vi lär oss också om människans arbete i rymden och kanske blir vi så nyfikna att vi bygger oss vars en raket i slutet av temat?

Mål för temat:

 • kunna berätta om någon historisk och nutida upptäckt med koppling till astronomi
 • kunna förklara varför vi har dag och natt på jorden
 • kunna förklara varför vi har olika årstider på jorden
 • kunna förklara vad som bestämt längden på ett dygn, en månad och ett år
 • kunna namnen och placeringen på de åtta innersta planeterna i vårt solsystem
 • kunna redogöra för både något om människans tidigare arbete i rymden samt för något nutida arbete

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • genomgångar 
 • grupp- och klassdiskussioner
 • se filmer
 • individuella läs- och skrivuppgifter
 • praktiskt teknikarbete

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Astronomi - åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter