Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAO

Matematik

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Problemlösning i vardagen. Utveckla förmågan att kunna klockan. Avläsa priser - prisjämförelser

Natur och Miljö

Matematik

Syfte:

·         Utvecklar förmåga att orientera sig i tid och rum.

·         Utveckla förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.

 

Innehåll:

·         Tidsuppfattning t.ex. begreppen, dåtid, nutid och framtid.

·         Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, t.ex. klocka, timer eller timglas.

·         Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.

·         Problemlösning med olika räknesätt. Rimlighetsbedömning, huvudräkning och användande av digital teknik.

·         Geometriska former, t.ex. cirkel, kvadrat och rektangel.

·         Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, prisjämförelse, budget och uppskattning av pris.

 

Arbetssätt:

·         Digital teknik, t.ex. NOMP/Elevspel för att arbeta med olika matematiska uppgifter

·         Vi arbetar med olika räknesätt

·         Vi har pratat längd och mätt med linjal

·         Vi har pratat klocktider och avläst klockan

·         Datum, år, månad, veckor, veckodagar

·         Dåtid, nutid, framtid.

·         Problemlösning i vardagen,

·         Avläsning av priser. prisjämförelse

·         Enskilt arbete och samarbete

·         Olika matematiska spel

 

 

Bedömning:

·         Hur väl eleven utvecklat den förmåga, förståelse och kunskap som anges i läroplanen.

 


Läroplanskopplingar

2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.

4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.

Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.

Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, till exempel klocka, timer eller timglas.

Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.

Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.

Proportionella samband, till exempel dubbelt och hälften.

Geometriska former och begrepp, till exempel cirkel, kvadrat och rektangel.

Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, till exempel prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.

Eleven löser enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom använder eleven vardagsteknik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter