Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

Läsprojekt: När hundarna kommer

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Vi läser, reflekterar och samtalar kring boken "När hundarna kommer" skriven av Jessica Schiefauer.

Syfte 

Innehållet i denna ungdomsbok, som delvis är baserat på en verklig historia, ger upphov till många tankar och funderingar. Genom att läsa och samtala om handlingen kommer du få utveckla din förmåga att:

 • använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
 • läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet
 • formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikt/er
 • ta ställning i etiska dilemman som handlar om att "respektera andra människors egenvärde" samt att ta avstånd från kränkande behandling

Undervisning:

 • Enskild läsning
 • Läslogg: Du får frågor och uppgifter att reflektera över varje vecka.
 • Samtal och diskussioner i läsgrupp.
 • Diskussioner i helklass

Tidsplanering:

 1. Introduktion och högläsning
 2. Egen läsning fram till sid 92 
 3. s. 95-174
 4. s. 177-299
 5. Skriva text och tanke

Läsloggen: skapar du i Google drive i mappen svenska. Döp dokumentet till "När hundarna kommer". Syftet med läsloggen är att du bearbetar boken under läsningens gång så du har ett gott underlag för diskussionerna i läsgruppen och i klassen.  

Frågorna: finns i driven: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S504pEjLC7NQs4wuKEawVEadyJNoUJi4

Bedömning

Bedömning av arbetet sker vid några tillfällen av läsloggen samt vid någon av diskussioner i läsgruppen.  


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
När hundarna kommer
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter