Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

JÄ Vt-20 åk 5 Textilslöjd Idrottssäck MF/MB Ej avslutat!

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Idrottssäck

Textilslöjd, Idrottssäck, Vt 20

Mål för elev

 •  Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Innehåll

 Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Begrepp som används i samband med de olika teknikerna
 • Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska begrepp.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksform.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Genomförande

 • Val av färger genom att färglägga en skiss av idrottssäcken. 
 • Sy en nyckelficka med dragkedja (byte av pressarfot) genom att följa en skriven instruktion.
 • Klippa i tyg genom att följa en rak linje, forma fem remsor till ett eget tillverkat tyg.
 • Följa skriftliga instruktioner för tillverkningen av idrottssäcken.
 • Du kommer att följa din egen arbetsprocess genom att du skriver loggbok, varje lektion.
 • Utvärdera slöjdens arbetsprocessen, genom att använda slöjdord (slöjdbegrepp).
 • Arbetet kommer att läggas in på unikum/lärlogg med bild och text.
 • Arbetet kommer att pågå under en termin.

Bedömning

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverks-tekniker.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet.
 • Analysera och värdera arbetsprocessen.
 • Tolka slöjdföremåls estetiska uttryck.

Kursplanemål

 • Utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Utveckla förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Utveckla förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä Förenklad Bedömningsmatris Slöjd åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback