Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Kondition

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 september 2021

Vi kommer att träna kondition på olika sätt. Du kommer också få utvärdera din insats på lektionen.

Tid

2 veckor


Arbetsprocess och lektionstid

Du kommer att få kunskap genom följande:

* Genomgångar där vi pratar om begrepp mha bildstöd

* Praktiskt genomföra olika övningar, testa olika träningsmetoder t.ex. intervallträning

* Diskussioner

* utvärdera din insats efter lektionen

Bedömning

* hur väl du deltar under lektionerna

* hur väl du utvärderar efter lektionen

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Matriser i planeringen
Kondition
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter