Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 3

Motorik, rörelse. lek och hälsa

Egebyskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Motorik, rörelse, lek och hälsa - har du stor nytta och glädje av hela livet! I detta område kommer du få träna på förmågan att röra dig till olika sorters musik, takt och rytm. Därtill kommer vi i detta arbetsområde arbeta med motorik och redskap. I slutet av detta arbetsområde kommer du ut och röra dig i olika närmiljöer runt om skolan för att öva motorik, kondition, bollek och hälsa.

Motorik, rörelse, lek och hälsa

v10 - Komplettering av simundervisning vid behov

v.11 - v.14 Redskapsgymnastik 

v.16 - v.18 Takt, rytm, rörelse 

UTOMHUS

v.19 Terränglöpning (skola, park)

v,.20 Terrängslöpning - allemansrätt (skog) 

v. 21 Frisbeegolf/fotbollsgolf

v.22, v.23 Brännboll olika varianter

v.24 Bollek och samarbetslekar

  

Motorik, rörelse, lek och hälsa

Förmåga att utveckla:
- Röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet
- Planera, praktiskt genomföra och värdera rörelser utifrån olika synsätt på hälsa.

 

Syfte:

- Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, rörlighet, mental förmåga, motivation

- Utveckla förmågan att sätta samman grovmotoriska grundformer i kombination med gymnastikredskap.
- Förebygga risker i samband med fysisk aktivitet.
- Utveckla din förmåga att samtala om dina upplevelser av fysisk aktivitet.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)
- Vi arbetar med grovmotoriska samt sammansatta grundformer.
- Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

- Vi arbetar med grovmotoriska rörelser i kombination med redskap.

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)
- Vi tränar på att koordinera våra rörelser, hitta takt och rytm samt röra oss till olika sorters musik.
- Vi övar upp grovmotoriska rörelser i olika redskapsaktiviteter och banor.

- Vi utvecklar våra kunskaper att röra oss och anpassa våra rörelser i samband med bollekar.

Det här ska bedömas

Utföra grundmotoriska rörelser

Utföra rörelserna rytmiskt och i takt.

Förmågan att flyta, att simma 25 m bröstsim varav 5 m ryggsim. 

Hur du diskuterar kring din upplevelse av rörelserna och hur dessa påverkar hälsan.Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter