Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sakprosa och studieteknik 2020

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Studieteknik är något vi har användning av i alla ämne. Vi kommer arbeta med tips för att minnas det vi lärt oss, olika texttyper som hör samman med sakprosa, faktatexter.

 

 

Konkretisering av målen

Undervisning

  • Vi kommer att träna oss på olika sakprosatexter och kommer använda SO och NO som exempel när vi tränar olika tekniker för studieteknik.
  • Ni kommer skriva referat och träna på referatmarkeringar.
  • Att föra resonemang.
  • Att skriva argumenterande text.
  • Att källkritiskt granska texter.

Bedömning

  • Referat med referatmarkering.
  • Källkritik

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter