Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

Planering med möjlighet till självstudier VT 2020

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Här kan du hitta information om hur du ska studera inom ämnet Engelska under vårterminen 2020!

 

Denna planering är övergripande för den resterande vårterminen inom ämnet Engelska för årskurs 8 och klass 8D.

 

Läromedel: Wings 8 Textbook och Workbook.

Övrigt material: Glosbok och skrivbok.

 

Wings 8 är uppdelad i sektioner där flera kapitel ingår.

Till varje kapitel finns tillhörande glosor som eleverna ska öva till glosförhöret som genomförs på torsdagar varje vecka. 

De femton första glosorna tillhörande veckans kapitel ska övas in.

 

Varje TB ska ha en elevcd där hörövningar samt glosor kan lyssnas på, se efter om din bok har detta.

 Här finns extra hörförståelsematerial att öva: http://www.elllo.org/english/Step/index.html

 Du kan även öva hörförståelse genom att se engelska filmer med engelsk textremsa.

 

Öva din läsförståele av engelska genom att läsa veckans kapitel högt hemma och översätt till svenska.

 Läs gärna engelsk skönlitteratur och ta gärna med dig en bok till skolan som du kan läsa.

 

I slutet av varje sektion i TB finns grammtikövningar, alla övningar ska skriftligen genomföras innan du kan gå vidare till nästa sektion.

 De grammatiska reglerna finns längst bak i TB.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgifter Vårterminen 2020