Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F - 5

Planering i Idrott och Hälsa, utomhusperioden

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Friluftsliv och utevistelse är ett kunskapsområde som handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysiska aktiviteter, vila och rekreation. Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om olika förutsättningar för, och upplevelser av, att vistas utomhus i olika väder och olika årstider.

 Syfte

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Detta gör vi på lektionerna:

* olika lekar, spel och aktiviteter i natur- och utemiljö
* kondition och styrketräning, t.ex. löpning till utegymmet vid Linehed
* friidrott
* skadeförebyggande aktiviteter såsom uppvärmning och stretching
* orientering i närmiljön med hjälp av kartor
* Allemansrätten, d.v.s. rättigheter och skyldigheter i naturen
^ friluftsliv i närmiljö
^simning i mag- och ryggläge
* Skoljoggen

Detta gör vi på idrottsdagar och friluftsdagar:

* Simning i mag- och ryggläge samt att hantera nödsituationer vid vatten

* Friidrottsdag på Halmstad Arena

* Vandring på Prins Bertils stig

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Simning i mag- och ryggläge.

Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Matriser i planeringen
Andersbergsskolan Idrott och Hälsa 4-5 ht- 2017
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter