Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Tuscharbete - mönster

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Motorik övningar i olika rörelser och bilderna görs med linjer som man själv ritar ut. Ett mönster kan sammansättas av cirklar, bågar, prickar, ringar, spiraler, linjer och streck.

Syftet till att göra denna övning är att komponera sin egen bild på ett medvetet sätt och tillämpa olika uttrycksmedel som linjer, former, ytor och rytm i isn komposition..

Vi kommer att använda två till tre tillfällen för detta arbetsområde.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Tuscharbete - mönster
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter