Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Teknik

·

Årskurs:

1

Teknikutmaningen "Konstruera en fågelmatare"

Magra skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Det finns mycket att lära sig om fåglar! Om man ska bygga en fågelmatare behöver man kunskap om konstruktioner och material. För att sedan ställa ut sin fågelmatare behövs kunskap om hur man gör reklam för sin produkt. Detta tema innehåller alla dessa delar och du kan se fram emot intressanta, spännande, lärorika och roliga lektioner.

Arbetsområde

Vi ska lära oss:

 • Namn på några av våra vanligaste fåglar.
 • Utseende och speciella kännetecken hos fåglarna.
 • Varför vi behöver fåglar.
 • Om flyttfåglar och stannfåglar.
 • Teckna fåglar.
 • Innebörden av begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • Om några olika material och vad som kännetecknar dessa.
 • Vad som är återvunnet material och vad detta kan användas till.
 • Göra enkla skisser/ritningar.
 • Konstruera med hjälp av skiss/ritning.
 • Om vad reklam är och hur man kan skapa en reklamaffisch.

Konkreta mål 

Du ska kunna:

 • Känna igen, namnge och berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö.
 • Beskriva något om utseende och speciella kännetecken hos fåglarna.
 • Förklara varför stannfåglar stannar kvar i Sverige och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Berätta något om vad fåglarna gör för nytta.
 • Enkelt teckna fåglar och göra reklam för din fågelmatare.
 • Förklara begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • Berätta något om olika materials egenskaper och vad som kännetecknar återvunnet material.
 • Skapa enkla skisser.
 • Konstruera en fågelmatare utifrån din skiss. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Känna igen, namnge och kunna berätta om några vanligt förekommande fåglar i vår närmiljö.
 • Beskriva något om utseende och speciella kännetecken hos fåglarna.
 • Förklara varför stannfåglar stannar kvar i Sverige och varför flyttfåglarna flyttar.
 • Berätta något om vad fåglarna gör för nytta.
 • Enkelt teckna fåglar och göra reklam för din fågelmatare.
 • Förklara begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • Berätta något om olika materials egenskaper och vad som kännetecknar återvunnet material.
 • Skapa enkla skisser.
 • Konstruera en fågelmatare utifrån din skiss. 

Undervisning

Vi kommer att:

 • Se undervisningsfilmer om våra fåglar i närmiljö.
 • Arbeta i Loops.
 • Svara på frågor om någon/några fåglar.
 • Rita och måla fåglar.
 • Lyssna på fågelläten.
 • Diskutera och experimentera utifrån begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • Prata om och analysera reklam.
 • Se film om material, läsa om- och undersöka materials egenskaper.
 • Skapa skisser tillsammans i grupp.
 • I grupp bygga en fågelmatare.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter