Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

9

EU

Språk- och kompetenscentrum, Borlänge · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Introduktion EU:s arbete

 

 

SAMHÄLLSKUNSKAP och SVENSKA                                          2020-03-02

 

Tema: EU, Europa och världen

 

Tid: Vecka 10-13

 

 

 

 

 

Vi kommer att arbeta med temat under fyra veckor. Jobbet avslutas med ett skriftligt prov den 2020-03-26. Förutom dina faktakunskaper i ämnet, kommer även din läsförståelse och förmåga att skriva förklarande texter att bedömas (sv).

Vårt arbetsmaterial består av faktatexter i ”Samhälle i dag 9” sid 301-317.

Instuderingsfrågor finns på sid: 303, 305, 307, 309, 316 och 317. Maila in svaren till mig efterhand.

Dessutom kommer vi att se tillämpliga Studi-filmer samt läsa och diskutera aktuella tidningstexter.

Tips: Gör upp en studieplan, så att du fördelar arbetet jämnt över de fyra veckorna. Ex hur många sidor du behöver läsa per dag/vecka. Vartefter du skickar in svar på instuderingsfrågorna, ger jag dig feedback som hjälp att studera in det här temat.

 

Dessa mål ur Läroplanens centrala innehåll (år 7-9) i samhällskunskap kommer vi att arbeta med:

·         Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

·         Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

·         Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

·         Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

 

 

För Kunskapskrav i slutet av årskurs 9: se bilaga.

 

 

Hoppas på goda och lärorika samtal och diskussioner, tillsammans med ditt eget kunskapsinhämtande (via läroboken tex).

 

Lycka till!

Ann-Helene

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter