Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Taluppfattning - repetition åk 9

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Du kommer att få börja med att göra en diagnos. Sedan kommer du att få arbeta med de områden från diagnosen som du ännu inte behärskar.

Arbetsområdet tar upp följande moment

 • Subtraktion och addition med enkla decimaltal, t.ex. 3,80 - 0,95
 • Prioriteringsreglerna, t.ex. 3 + 5 * 2
 • Innehållsdivision
  • med heltal, t.ex. 4000/200
  • med decimaltal, t.ex. 3/0,2
  • med bråk, t.ex. (1/2)/(1/4)
 • Överslagsräkning vid
  • division med decimaltal, t.ex. 122/1,9 
  • multiplikation med decimaltal, t.ex. 344,5 * 0,2 
 • Beräkna bråkdelar av bråk, t.ex. hälften av 4/5, och hälften av 1/3
 • Räkning med potensuttryck, t.ex. (10^3/5^2) och 3^2 + 2^3
 • Primtal, t.ex. avgör om 37 är ett primtal, och primtalsfaktorisera talet 100
 • Delbarhetsregler, t.ex. berätta hur man vet om ett tal är delbart med 3, och beräkna siffersumman för talet 3067
 • Storleksordna bråk, t.ex. skriv talen i storleksordning  3/7, 5/9, 1/2, och skriv ett tal som är större än 1/4 men mindre än 1/2
 • Storleksordna decimaltal, t.ex. skriv talen i storleksordning  0,19; 0,2; 0,109
 • Växla mellan bråkform, decimalform och procentform, t.ex. skriv 1/5 i decimalform och procentform

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Taluppfattning repetition åk 9 vt 20
Uppgifter
Potenser och grundpotensform A
Bråkdelar av bråk
bråkform, decimalform och procentform.
Huvudräkning - Addition och subtraktion av decimaltal
Fördiagnos - enkel algebra
Fördiagnos - A-nivå - tal, algebra, sannolikhet
Tal - övningar på främst C-nivå
Tal - övningar på A och C-nivå
Innehållsdivision 2
Innehållsdivision 1
Primtal 2
Primtal - 1
Mera delbarhet - 2
Mer delbarhet - 1
Fördjupning, delbarhet
Fördiagnos
Delbarhet och delbarhetsregler