Skolbanken Logo
Skolbanken

Veckoplanering Björnen - barn födda 2014

Hattstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Kroppslig integritet, motorik, skapande, fantasi och föreställningsförmåga, koncentration och vänta på sin tur.

Vecka: 13

 

Lektionsplanering Grupp: Björnen (2014)

 

Måndag: 

 

Lektion 1:
Utedag med Storken - Skräpplockardag

Lektion 2:
Högläsning - Lassemajas detektivbyrå

Lektion 3:
Måla klart sina gubbar så vi kan påbörja kläderna veckan därpå.

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 (Vila denna dag - Lugn musik därefter ugglo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1:
Hitta tyg till våra gubbar och välja vilka plagg vi vill ha på oss. Klippa ut och klistra på dessa.

Lektion 2:
Högläsning - Lassemajas detektivbyrå

Lektion 3:
IKT - arbeta med bokstavståget på den interaktiva smartboarden.

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 (Vila denna dag - Lugn musik därefter Ugglo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
Fortsätta med kläderna på våra gubbar.

Lektion 2:
Högläsning

Lektion 3:
IKT - scratch JR på den interaktiva smartboarden.

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 (Vila denna dag - yoga)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback