Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

8

Första världskriget

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Vi jobbar just nu med första världskriget. Det består av genomgångar och filmer. Eleverna har två häften. Ett med faktafrågor och ett med lite större frågor som kräver mer analyserande svar.

 

Filmer

Faktafrågor

Större frågor

Keynote

iBook s. 4-7

Studi: Konservatism, liberalism, socialism

1-9

1

Slide 2-6

iBook s. 9

Begreppa: Nationalism

10-13

2

Slide 7

iBook s. 10-12

 

14-19

3

Slide 8

iBook s. 13

Begreppa: Imperialism

20-21

4

Slide 9

iBook s. 20-21

 

22-25

5

Slide 11

iBook s. 22-23

Studi: Maktbalans & allianser

26-29

 

Slide 12

iBook s. 24

 

30-31

 

Slide 13

iBook s. 25

 

32

 

Slide 14

iBook s. 26

Studi: Skotten i Sarajevo

33-34

6

Slide 15

iBook s. 28

Studi: Västfronten

35-37

 

Slide 16-17

iBook s. 29

Studi: Skyttegravar & nya vapen

38

 

Slide 18

iBook s. 30

Studi: Östfronten

39

 

Slide 19

iBook s. 32-33

 

40-42

7-8

Slide 20

iBook s. 36

Studi: USA går in i kriget

43-46

 

Slide 21

iBook s. 37

 

47-48

 

Slide 22

iBook s. 39-41

 

49-50

9

Slide 23-24

iBook s. 42

Studi: Äntligen fred!

51-52

 

Slide 25

iBook s. 43

 

53

 

Slide 26

iBook s. 44

 

54

 

Slide 27

iBook s. 45

 

55

 

Slide 28

iBook s. 46-47

Studi: Första världskrigets konsekvenser 

Begreppa: Ryska revolutionen

56-57

10

Slide 29

iBook s. 48

 

58

11

Slide 30


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Material