Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Våren

Kulparkskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2020

Under temats gång kommer du att få lära dig mer om våren.

Arbetssätt:

Du kommer att: 

- undersöka våren på olika sätt

- hitta vårtecken på olika sätt

- delta i diskussioner

- se filmer om våren

- undersöka blommor och växter

- undersöka vilka flyttfåglar som kommer tillbaka

 

Efter temat känner du till:

- vad som händer i naturen på våren

- kan benämna fyra olika vårblommor och dess delar

- några vårsånger

- vad årstiden innebär för djuren

- de tre vårmånaderna, mars april och maj

 

 

 


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter