Skolbanken Logo
Skolbanken

Vattnets kretslopp och samhällets vattenanvändning

Alirskolan 7-9, Bollnäs · Senast uppdaterad: 13 oktober 2022

Du ska få lära dig att vatten kan se olika ut. Var finns det vatten? Vilka olika former kan vatten ha? Varför är vatten så viktigt för livet på jorden? Varför regnar det? Hur renar vi vatten? Vad kan vi göra för att spara på vatten och för att hålla vattendrag och sjöar rena?

Syftet:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för de sammanhang och fenomen i naturen som hela tiden påverkar miljön och allt levande.

 

Detta kommer du få lära dig:

 

 

Såhär kommer vi arbeta:

- Se på film

- Diskutera tillsammans 

- Läsa faktatexter tillsammans

- Arbeta enskilt 

- Laborera  


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen. Vårt ansvar när vi nyttjar naturen i relation till hållbar utveckling.

Vattnets egenskaper och kretslopp. Avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Människans beroende av och påverkan på naturen. Naturen som resurs samt vårt ansvar när vi nyttjar den.

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samband i naturen, i samhället och i människokroppen med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och förklaringsmodeller.

Eleven deltar i att undersöka och kommunicera om material, ämnen, naturen och människokroppen. Eleven deltar i att göra val i frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback