Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Hållbar utveckling Granen vt-21

Förskolan Furustugan, Östhammar · Senast uppdaterad: 22 mars 2021

Hållbar utveckling, Vår planet "Hej Jorden", återvinning, natur, skräpplockning, årstider, återbruk, rörelse och hälsa, plantera tillsammans, mat, energi.

 

Hållbar utveckling "Hej jorden"

 

 

Bakgrund och syfte;    

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. När vi konsumerar mat, energi, kläder m.m. så påverkar det samtidigt vår planet. Vi sätter ekologiska fotavtryck. Hur kan vi göra för att minska ner det ekologiska fotavtrycket? Därav kommer vi börja arbeta med "Hej Jorden" då vi har sett att barnen har blivit alltmer intresserade av återvinning och vår närmiljö. Enligt Lpfö18 "Ska förskolan prägla utbildningen med en positiv framtidstro och att barnen ska utveckla kunskaper om hur olika val som människan gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig".                                                                                                                                                                                                                                                  

Mål;

Vi har som strävansmål att väcka barnens nyfikenhet på återvinning och ge barnen ökad kunskap om hållbar utveckling. Vi vill att barnen genom ett lustfyllt lärande och utveckling ska ges möjligheter till inspiration som kan bidra till att barnen lär sig mer om vår planet.

 

Lpfö18 

"Utbildningen ska ta tillvara på barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik". 

 

Metod; 

Vi kommer att använda oss av sagor på vilorna som berör ämnet hållbar utveckling. Använda oss av samtalsbilder och frågekort på samlingarna, se på film om återvinning och plocka skräp i vår närmiljö. Vi kommer även att plantera, så i mjölkkartong samt avsluta med rörelse och hälsa med Mini-Röris utomhus.

Inledning på temat: Ställa frågan till barnen; Vad är hållbar utveckling? Och högläsning ur boken "Hej jorden".

V.15 Boken "Hej Jorden".

Onsdag-torsdag:

  • Jordklotet - uppmärksamma naturen.

V.16 Sagor om vår närmiljö. 

Hajen Kaj - skräp i havet

Burken Berta och flaskan Frans - Sagan om pant.

Ali, Sara & allemansråttan - En saga om allemansrätten.

Tisdag-onsdag: samlingen

  • Reflektera kring samtalsbilder, 3 st (varje bild är baserad på sagorna ovan).
  • Frågekort med frågor om hållbarutveckling.
  • Film; Drill & Drull - aldrig mer skräpa ner.

Torsdag: 

  • Skräpplockardag samt sortera förpackningarna vi återvinningsstationen.

V.17 Boken "En bok om våren"

Tisdag-onsdag: samlingen

  • Diskutera hälsa och välbefinnande.

Boken "Polyglutt - en bok om våren"

  • Plantera tillsammans. 

Torsdag:

  • Avslutning med Mini-Röris utomhus & Tipsrunda!

 

Vi kommer under arbetets gång arbeta både inne på samlingarna, ute på gården och i skogen. Barnens frågor och funderingar sätter prägeln på arbetets gång under temaveckorna. 

 

 

Dokumentation; 

Vi kommer att dokumentera reflektioner samtal med barnen, lärlogginlägg, observationer, visa barnens alster, foto, fil, ljud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback