Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 5

Idrott och hälsa - Racketsporter åk 4-6

Västanbyns skola, Sandviken · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Under höst och vårterminen kommer du få utveckla dina kunskaper inom olika racketsporter. Du kommer att tränas i grundslagen, reglerna och spelförståelsen inom lite olika racketsporter. Du kommer även att få lära dig nya ord och begrepp samt att träna öga-hand koordinationen.

När: Under hösterminen och vårterminen så kommer du att få prova på olika racketsporter. Till exempel badminton, bordtennis och mjuktennis

Hur: Du kommer till största delen utöva de olika idrotterna praktiskt men det kommer även förekomma inslag av teori då vi går igenom olika grundslag, regler, rörelsemönster och spelförståelse. Du kommer att få individuell teknikträning, gruppträning samt att träna med en eller flera klasskamrater.

Varför: För att träna framför allt din öga-hand koordinationen men även din kondition och kroppsmotorik. Du kommer även att tränas i att följa spelregler, samarbeta och visa hänsyn. 

Bedömning:

- Hur du koordinerar din kropp och racket för att få spelet att flyta.

- Hur du utvecklar din förmåga att anpassa dig till ett nytt spelmoment

- Hur du tillämpar de olika slagen. 

-Hur du utför aktiviteterna i samarbete med andra och på ett säkert sätt

                                                                                                                      


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav idrott åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter