Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Musik, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Bild

·

Årskurs:

1

Pelle Svanslös

Kvarngärdesskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Du kommer att få lära känna Pelle Svanslös och hans vänner. Du kommer också att få lära dig lite om Uppsala.

Undervisning

Vi kommer att:

 • använda oss av Pelle Svanslös i värdegrundsarbetet
 • lära oss om Pelle Svanslös, hans vänner och deras stad Uppsala. 
 • lyssna på Pelle Svanslös vid högläsning och läsa i par eller enskilt.
 • öva på att beskrivande egenskapsord och skriva meningar
 • se på film
 • skapa bilder med olika tekniker
 • titta på kartor, jämföra med verkligheten och prova på att göra egna.
 •  sjunga Pellesånger

Du ska kunna:

 • ge Pelle och hans vänner råd i värdegrundsfrågor
 • känna till något om barnkonventionen
 • känna till något om Pelle och om Uppsala
 • beskriva Pelle och hans vänner
 • följa instruktioner 
 • delta i unison sång

 

Du kan visa att du kan genom att:

 • du deltar i samtal och är aktiv under lektionerna
 • prova att skriva texter
 • gör bilder

 


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Enkla presentationer.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback