Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Svenska åk 9, Krönika

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 september 2020

Krönikan är exempel på en åsiktstext men mer personligt skriven än en debattartikel eller insändare. En krönika tar sin utgångspunkt i en situation som författaren varit med om, sett eller hört. Många krönikörer ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss att se en sak med nya ögon. I dagstidningar, kvällstidningar och veckotidningar är krönikan ett återkommande inslag. Du kommer i det här arbetsområdet att få lära dig lite mer om krönikor, vi kommer att ta upp några av krönikans typiska drag för att sedan kunna skriva en egen krönika.

Undervisning

Vi kommer att arbeta i boken Svenska direkt 9 med texttypen krönika och ni kommer att få läsa, analysera och diskutera flera krönikor. Slutligen kommer ni skriva en egen krönika utifrån ett eget valt tema.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd genom den krönika du skriver utifrån de kriterier och kunskapskrav som vi har tagit upp på lektionerna. 

Se kalendariet på skolans hemsida när uppgifterna ska lämnas in.

 

Lycka till!


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
Krönika
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter