Skolbanken Logo
Skolbanken

Inskolning på Hallonet

Näsbygårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Alla barn tillsammans med sina vårdnadshavare ska få en god introduktion till förskolan.

Alla barn tillsammans med sina vårdnadshavare ska få en god introduktion till förskolan. Vårdnadshavaren är med barnet och deltar aktivt i verksamheten tillsammans med sitt barn, och pedagogerna närmar sig barnet i en takt som känns lämplig. Efter hand som barnet blir tryggare får vårdnadshavaren lämna barnet kortare stunder. Inskolning sker under 10 dagar, då vårdnadshavaren ska finnas tillgänglig för att kunna komma till sitt barn. 

 

Syfte

- Skapa en positiv start för barnet. Ge barnet möjlighet att successivt vänja sig vid förskolans miljö.

- Introducera vårdnadshavarna till förskolans verksamhet.

- Skapa möjlighet till en trygg anknytning mellan barnet och pedagogerna på avdelningen. Skapa relationer med andra barn i gruppen. 

- Ge barnet möjlighet att bekanta sig med förskolans rutiner.

 

Hur, varför

- Samarbetet med hemmet är grundläggande för att barnets vistelse på förskolan ska bli så bra som möjligt.

- Under inskolningen kommer barnet tillsammans med sin förälder. Den korta stunden innehåller enbart "kravlösa" stunder, där barnet får en positiv bild av förskolan.

- I samråd med vårdnadshavarna skapa en rutin för lämning som är anpassad till det enskilda barnet.

- Vårdnadshavarna erbjuds ett inskolningssamtal efter inskolningen är klar och barnet hunnit vara en tid på förskolan. 

 


Läroplanskopplingar

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter